ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » شاهد » گالری آلبوم عکس هنرستان ۹۰

گالری آلبوم عکس اوّلین هنرستان جامع و هوشمند پسرانهٔ شاهد منطقه ۱۴ تهران


Back

یک دیدگاه بگزارید