ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » شاهد » برنامهٔ کلاس

مشاهدهٔ برنامهٔ کلاسی هفتگی سال تحصیلی ۹۵۹۴

Logoبرنامه هفتگی پایه دوّم رشته نقشه کشی معماری

برنامه هفتگی پایه دوّم رشته کامپیوتر

برنامه هفتگی پایه دوّم رشته طراحی و توسعهٔ وب

برنامه هفتگی پایه دوّم رشته حسابداری مالی

برنامه هفتگی پایه سوّم رشته نقشه کشی معماری

برنامه هفتگی پایه سوّم رشته گرافیک

برنامه هفتگی پایه سوّم رشته طراحی صفحات وب

برنامه هفتگی پایه سوّم رشته حسابداری مالی

مشاهدهٔ برنامهٔ کلاس کنکور سال تحصیلی ۹۵۹۴

Test

مشاهدهٔ برنامهٔ کلاس کنکور پایهٔ سوّم

رشته

زنگ

درس

استاد

رشته

زنگ

درس

استاد

معماری

۵

دروس تخصص

اسحاقیان

معماری

۱

عربی

منصوری

۶

۲

فیزیک

خدابنده

۳

زبان

گنجی

گرافیک

۵

دروس تخصص

جباری

گرافیک

۱

فیزیک

خدابنده

۶

۲

زبان

گنجی

۳

عربی

منصوری

حسابداری

۵

دروس تخصص

مهدوی

معماری

۱

فیزیک

خدابنده

۶

۲

زبان

گنجی

۳

عربی

منصوری

صفحات وب

۵

دروس تخصص

سیفی

صفحات وب

۱

زبان

گنجی

۶

۲

عربی

منصوری

۳

فیزیک

خدابنده

دریافت برنامهٔ کلاس کنکور پایهٔ سوّم

چاپ این صفحه

Back

یک دیدگاه بگزارید