ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » شاهد » نمونه سوال

Question

———————————————————–

نمونه سوالات امتحانات داخلی دی ماه ۹۴ «جدید»

به همراه کلید

نمونه سوالات امتحانی رشته نقشه کشی معماری«مشاهده»

نمونه سوالات امتحانی رشته کامپیوتر«مشاهده»

نمونه سوالات امتحانی رشته گرافیک«مشاهده»

نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری مالی«مشاهده»

نمونه سوالات امتحانی رشته طراحی صفحات وب«مشاهده»

نمونه سوالات امتحانی دروس عمومی«مشاهده»

دریافت کامل نمونه سوالات امتحانات دی ماه ۹۴«مشاهده»

دریافت کامل کلیدِ سوالات امتحانات دی ماه ۹۴«مشاهده»

———————————————————–

نمونه سوالات امتحانات داخلی خرداد ماه ۹۳ «سال گذشته»

به همراه کلید

نمونه سوالات امتحانی رشته نقشه کشی معماری

نمونه سوالات امتحانی رشته برق ساختمان

نمونه سوالات امتحانی رشته گرافیک

نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری مالی

نمونه سوالات امتحانی رشته طراحی صفحات وب

نمونه سوالات امتحانی دروس عمومی

———————————————————–

نمونه سوالات امتحانات نهایی دوره های قبلی ۹۲ «قدیم»

به همراه کلید

نمونه سوالات امتحانی رشته نقشه کشی معماری

نمونه سوالات امتحانی رشته برق ساختمان

نمونه سوالات امتحانی رشته گرافیک

نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری مالی

نمونه سوالات امتحانی رشته طراحی صفحات وب

———————————————————–
www.toofanhardware.info : رمز فایل

Back

یک دیدگاه بگزارید