ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » برنامه کلاس های کنکور

Answer

مشاهدهٔ برنامهٔ کلاس کنکور پایهٔ سوّم

رشته

زنگ

درس

استاد

رشته

زنگ

درس

استاد

معماری

۵

دروس تخصص

اسحاقیان

معماری

۱

عربی

منصوری

۶

۲

فیزیک

خدابنده

۳

زبان

گنجی

گرافیک

۵

دروس تخصص

جباری

گرافیک

۱

فیزیک

خدابنده

۶

۲

زبان

گنجی

۳

عربی

منصوری

حسابداری

۵

دروس تخصص

مهدوی

معماری

۱

فیزیک

خدابنده

۶

۲

زبان

گنجی

۳

عربی

منصوری

صفحات وب

۵

دروس تخصص

سیفی

صفحات وب

۱

زبان

گنجی

۶

۲

عربی

منصوری

۳

فیزیک

خدابنده

مشاهدهٔ تقویم آزمون کنکور قلم چی

ردیف

روز برگزاری آزمون

تاریخ آزمون

ساعت شروع

ساعت پایان

۱

جمعه

۹۴/۰۷/۲۴

۸/۳۰

۱۱/۳۰

۲

جمعه

۹۴/۰۸/۲۲

۸/۳۰

۱۱/۳۰

۳

جمعه

۹۴/۰۹/۲۰

۸/۳۰

۱۱/۳۰

۴

جمعه

۹۴/۱۱/۲۳

۸/۳۰

۱۱/۳۰

۵

جمعه

۹۴/۱۲/۲۱

۸/۳۰

۱۱/۳۰

۶

جمعه

۹۵/۰۱/۲۰

۸/۳۰

۱۱/۳۰

۷

جمعه

۹۵/۰۲/۱۷

۸/۳۰

۱۱/۳۰

۸

جمعه

۹۵/۰۴/۲۵

۸/۳۰

۱۱/۳۰

هنرستان جامع پسرانهٔ شاهد شهید مصطفی احمدی روشن

Test

دریافت برنامهٔ کلاس کنکور پایهٔ سوّم

چاپ این صفحه

Back

یک دیدگاه بگزارید