ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » مشاور
مشاور هنرستان
سمت : مشاور هنرستان

نام و نام خانوادگی : مرتضی زند

رشته : کارشناس روانشناسی - بالینی

تحصیلات تکمیلی : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی«در حال تحصیل»

زمان حضور در هنرستان جهت مشاوره : روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴

قابل توجّه اولیاء و هنرجویان عزیز : دکتر مرتضی رضویان شاد

روزهای چهارشنبه از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۱/۳۰

جهت مشاوره با شما عزیزان در هنرستان حضور دارند.

Back

یک دیدگاه بگزارید