ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » معاونت اجرایی
معاون اجرایی
سمت : دفتردار

نام و نام خانوادگی : علی عبدالهی

رشته : کارشناس زیست شناسی - علوم گیاهی

تحصیلات تکمیلی : کارشناس ارشد کارآفرینی«فارع التحصیل»

ایمیل : ali836us@yahoo.com

Back

یک دیدگاه بگزارید