ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » معاونت آموزشی
معاون انضباطی
سمت : معاون انضباطی

نام و نام خانوادگی : علیرضا منوچهری

رشته : کارشناس زبان و ادبیان فارسی

تحصیلات تکمیلی : کارشناس ارشد زبان و ادبیان فارسی«فارغ التحصیل»

ایمیل : manuchehrialireza@gmail.com

Back

یک دیدگاه بگزارید