ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » مدیریت
مدیریت هنرستان
سمت : مدیریت هنرستان

نام و نام خانوادگی : محمود حسنی

مدرک تحصیلی : فارغ التحصیل رشتهٔ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

وب سایت : www.smartshahedschool.ir

ایمیل : honarestanroshan92@yahoo.com

تلفن تماس : ۸۳ ۹۳ ۴۳ ۳۳

Back

یک دیدگاه بگزارید