ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » گالری عکس

PictureBoxبرای مشاهده افراد ممتاز و تولّد هنرجو و همچنین گالری عکس مراسم به بخش های مربوطه در گالری عکس مراجعه فرمایید.

Back

یک دیدگاه بگزارید