ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » شاهد » هنرستان جامع پسرانهٔ شاهد

اوّلین هنرستان جامع و هوشمند پسرانهٔ شاهد منطقه ۱۴ تهران

 

Back

یک دیدگاه

یک دیدگاه بگزارید به هنرستان شاهد

برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک کنید.