برنامهٔ هفتگی پایهٔ دوّم رشتهٔ کامپیوتر

زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوّم زنگ دوّم زنگ اوّل ایام هفته
--------------------
زبان فارسی/دین و زندگی
ادبیات فارسی
دین و زندگی ۲
جغرافیا
شنبه
--------------------
ریاضی ۲
آمادگی دفاعی
ریاضی ۲
زبان فارسی
یکشنبه
--------------------
فیزیک ۲
حلّ تمرین ریاضی
عربی ۲/۱
زبان انگلیسی
دوشنبه
فیزیک ۲
مبانی کامپیوتر
مبانی کامپیوتر
سیستم عامل
سیستم عامل
سه شنبه
--------------------
ورزش
بسته های نرم افزاری ۱
بسته های نرم افزاری ۱
بسته های نرم افزاری ۱
چهارشنبه

*تقسیم بندیِ ساعت کلاس ها*

زنگ اوّل ۷/۵۵ الی ۹/۰۵ --- تفریح اوّل ۹/۰۵ الی ۹/۳۰ --- زنگ دوّم ۹/۳۰ الی ۱۰/۵۰ --- تفریح دوّم ۱۰/۵۰ الی ۱۱/۰۵

زنگ سوّم ۱۱/۰۵ الی ۱۲/۳۰ --- تفریح سوّم و نماز و ناهار ۱۲/۳۰ الی ۱۳/۱۰ --- زنگ چهارم ۱۳/۱۰ الی ۱۴/۳۰

لازم به ذکر است که چهارشنبهٔ هر هفته مراسمِ زیارت عاشورا برگزار می شود

دفتر معاونت فنی و آموزشی هنرستان شاهد

چاپ این صفحه