ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » شاهد » پیش ثبت نام

مهلت ثبت نام در سال تحصیلی جدید ۹۵ - ۹۴ به پایان رسیده است.

لطفاً برای ثبت نام در سال تحصیلی جدید ۹۶ - ۹۵ ساعت ۸/۳۰ الی ۱۳/۳۰ روزهای دوشنبه و چهارشنبه به هنرستان شاهد پسرانهٔ شهید مصطفی احمدی روشن مراجعه فرمایید.

موقتاً فرم پیش ثبتِ نام سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴ غیرفعال است
عکس هنر جوBack

یک دیدگاه بگزارید